Image 01_0288b, Appendix I, p. I 
Chapter V, p. 374  p. II  Bottom
 
A B C D E F G H I J K L
M N O P R S T U V W IJ Z
 
BIJLAGE I.
 
Alphabetische naamlijst der beroepen, voorgekomen op de telkaarten der volkstelling van 1899, met vermelding van de bedrijven of takken van dienst waartoe zij behooren en met opgaaf der klassen en onderrubrieken waartoe zij in de uitkomsten der beroepstelling zijn gebracht. 1)
 
VOORGEKOMEN BEROEPEN. BEDRIJVEN OF TAKKEN VAN DIENST WAARTOE DE BEROEPEN BEHOOREN. KLASSEN EN ONDERRUBRIEKEN WAARTOE DE BEROEPEN ZIJN GEBRACHT.
A.
Top
 
Aanbouwer. (Scheepsb.) 13a
Aanbrenger. (Gloeilichtfabr.) 12b
Aandraaier. (Katoenfabr.) 15c
Aandraaiersbaas. (Katoenfabr.) 15c
Aangever. (Vloertegelfabr.) 1c
Aangever. (Aardewerkfabr.) 1d
Aangever. (Katoenfabr.) 15c
Aangever. (Houthandel). 20a
Aanhaakster. (Bleekerij) 15d
Aanhaker. (Katoenenfabr.) 15c
Aanheffer. (Glasfabr.) 1e
Aanhouder. (Manchinefabr.) 12a
Aanknooper. (Katoenfabr.) 15c
Aanknooper. (Wolfabr.) 15c
Aanlangster. (Kapokindustrie) 7b
Aanlapper. (Sajetfabr.) 15b
Aanlapper. (Katoenspinnerij) 15b
Aanlapper. (Katoenfabr.) 15c
Aanlasscher. (Garenspinnerij) 15b
Aanlasscher. (Sajetfabr.) 15b
Aanlegger. (Gas- en waterl.) 4a
Aanlegster. (Katoenspinnerij) 15b
Aanmaakster. (Vlaggedoekfabr.) 15c
Aanmaker. (Katoenspinnerij) 15b
Aanmaker. (Sajetfabr.) 15b
Aannaaister. (Bleekerij) 15d
Aannaaister. (Breierij) 15c
Aannemer. (Bouwvak) 4a
Aannemer. (Klaringsdienst) 21c
Aannemer. (Postdienst) 21e
Aannemer. (Verhuizingen) 21f
Aannemer. (Waterwerken) 4c
Aanplakker. (Gem. dienst) 31g
Aanplakker. (Particulier) 21k
Aanrijger. (Parapluiefabr.) 7a
Aanschuiver. (Tegelfabr.) 1d
Aanslaander. (Bleekerij) 15d
Kolom 2
Aanslager. (Steenkolenmijnen) 10b
Aanspreker. (Begrafeniswezen) 21i
Aanteekenaar. (Spoorwegen) 21a
Aanteekenaar-weger. (Spoorwegen) 21a
Aanvanger. (Glasfabr.) 1e
Aanwasscher. (Wollen dekensfabr) 15c
Aanzetter. (Glasfabr.) 1e
Aardappelboeren. (Landbouw) 18a
Aardappelen. (Handel) 20c
Aardappelmeel. (Fabricage) 17d
Aardappelmeel. (Handel) 20c
Aardappelenschiller. (Binnenscheepvaart) 21d
Aardappelsiroop. (Fabricage) 17d
Aardbewerker. (Vloertegelfabr.) 1c
Aarddrager. (Aardewerkfabr.) 1d
Aardewerk. (Fabr. van grof) 1c
Aardewerk. (Fabr. van fijn) 1d
Aardewerk. (Handel) 20d
Aardewerkbijdrager. (Aardewerkfabr.) 1d
Aardewerkdrukker. (Aardewerkfabr.) 1d
Aardewerkteller. (Aardewerkfabr.) 1d
Aardewerkweger. (Aardewerkfabr.) 1d
Aardgraver. (Steenfabr.) 1c
Aardklopper. (Aardewerkfabr.) 1d
Aardkneder. (Aardewerkfabr.) 1d
Aardlader. (Steenfabr.) 1c
Aardlader. (Aardewerkfabr.) 1d
Aardmaker. (Steenfabr.) 1c
Aardmaler. (Aardewerkfabr.) 1d
Aardmenger. (Vloertegelfabr. 1c
Aardmenger. (Aardewerkfabr.) 1d
Aardperser. (Aardewerkfabr.) 1d
Aardperser. (Vloertegelfabr.) 1c
Aardvoerder. (Pannen- en tegelfabr.) 1c
Aardwerker. (Openb. werken) 4c
Aardwerker. (Waterleiding) 17p
Aartsbisschop. (Kerkel. dienst) 33a
Accumulatorenwachter. (Electrische centrale) 16b
Achterwerker. (Katoendrukkerij) 15d
_______________
      1Beroepen, die in de beroepstelling bij verschillende daarin voorkomende bedrijven enz. afzonderlijk zijn genoemd, als technici, personeel in algemeenen dienst, voerlieden, schippers, expediteurs, magazijn- en kantoorpersoneel, machinisten en stokers, alsmede speciale beroepen die met de genoemde industriën, geen dadelijk verband houden, zijn slechts éénmaal vermeld. In kolom 2 is dan alleen opgenomen dat bedrijf, of die tak van dienst waarin het beroep uit zijn aard eene zelfstandige plaats bekleedt. (Zie blz. 176 en blz. 220 vlgg.).


Image 01_0289a, Appendix I, p. II 
Top  p. I  p. III  Bottom
 
II
 
VOORGEKOMEN BEROEPEN. BEDRIJVEN OF TAKKEN VAN DIENST WAARTOE DE BEROEPEN BEHOOREN. KLASSEN EN ONDERRUBRIEKEN WAARTOE DE BEROEPEN ZIJN GEBRACHT.
Accountant. (Vrije beroepen) 24q
Acrobaat. (Publ. vermakelijkh.) 24k
Adjunct-commies. (Scheepsb.) 13a
Adjunct-controleur. (Bevolkingsbureau) 31a
Adjunct-inspecteur. (Arbeid) 29g
Adjunct-inspecteur. (Dir. belastingen) 29k
Adj.-onderofficieren. (Krijgswezen) 29i
Adj.-ijker. (Staatsdienst) 29k
Adjutor. (Onderwijs) 81e
Administrateur. (Vrije beroepen) 24p
Advertentieplaatser. (Uitgevers enz.) 20e
Adviseur. (Gemeente bouwzaken) 4c
Adviseur. (Ned. bank) 22
Advocaten. (Vrije beroepen) 24d
Aether. (Fabrikanten) 5a
Afrolster. (Wasch- en strijkinr.) 7c
Afbraak. (Handel) 20a
Afbreekster. (Kaarsenfabr.) 5b
Afdamper. (Salpeterfabr.) 5a
Afdekker. (Boekdrukkerij) 3a
Afdraaier. (Gloeilampenfabr.) 12b
Afdraaier. (Aardewerkfabr.) 1d
Afdrager. (Aardewerkfabr.) 1d
Afdrager. (Glasfabr.) 1e
Afdrager. (Steenfabr.) 1c
Affineerfabricage. (Goud- en zilversmelt.) 11a
Afgever. (Houthandel) 20a
Afhakker. (Appendagesfabr.) 12a
Afhanger. (Publ. verkoopingen) 21h
Afhouwer. (Zeevisscherij) 19a
Afkapper. (Vloertegelfabr.) 1c
Afklopster. (Aardewerkfabr.) 1d
Afknipster. (Bleekerij) 15d
Afknipper. (Steenfabr.) 1c
Aflader. (Steenfabr.) 1c
Aflosser. (Steenfabr.) 1c
Afmaakster. (Garenspinnerij) 15b
Afmaakster. (Schoenfabr.) 9b
Afmeetster. (Katoendrukkerij) 15d
Afmeter. (Slijterij) 20c
Afneemster. (Capsulenfabr.) 11b
Afneemster. (Waschinrichtingen) 7c
Afschraper. (Klompenfabr.) 6a
Afschrijver. (Vrije beroepen) 24g
Afsmeltster. (Gloeilampenfabr.) 12b
Afsmelter. (Lampenfabr.) 12d
Afsnijder. (Lompenhandel) 20a
Afsnijder. (Papierfabr.) 14a
Afsteker. (Steenfabr.) 1c
Kolom 2
Afstrijker. (Steenfabr.) 1c
Afslager. (Gemeentelijke dienst) 31g
Afslager. (Steenfabr.) 1c
Afslager. (Publ. veilingen) 21h
Aftapper. (Wijnhandel) 20c
Aftelster. (Papierfabr.) 14a
Aftrekker. (Bandfabr.) 15e
Aftrekker. (Tabakfabr.) 17g
Aftrekker. (Zincographie) 3b
Afveegster. (Aardewerkfabr.) 1d
Afwaschster. (Aardewerkfabr.) 1d
Afwasscher. (IJzergieterij) 11b
Afweger. (Sajetfabr.) 15b
Afweger. (Boterfabr.) 17k
Afweger. (Gist- en spiritusfabr.) 17n
Afweger. (Verfstoffenfabr.) 5d
Afweger. (IJzergieterij) 11b
Afwerker. (Klompenfabr.) 6a
Afwerker. (Meubelfabr.) 6a
Afwerkster. (Breiinrichting) 15c
Afwerkster. (Schoenfabr.) 9b
Afwerkster. (Tricotfabr.) 15c
Afwikkelaar. (Papierfabr.) 14a
Afwindster. (Vischnettenfabr.) 15f
Afzander. (Heideontginning) 18a
Afzetter. (Katoenspinnerij) 15b
Agenten. (Handel) 20
Agenten. (Politie) 31b
Agronoom. (Vrije beroepen) 24e
Akkerknecht. (Landbouw) 18a
Albums. (Fabrikanten) 14b
Alcohol. (Fabrikanten) 17n
Alcohol. (Handel) 20c
Alikruikenvisscher. (Visscherij) 19b
Almanakken. (Handel) 20e
Aluminiumwaren. (Handel) 20f
Aluminiumwaren. (Fabricage) 11b
Amanuensis. (Vrije beroepen) 24s
Amanuensis. (Geneesk. Staatstoez.) 29h
Amanuensis. (Olieslager) 5b
Amanuensis. (Rijkslandbouwproefstation) 29o
Ambtenaar. (Toezicht spoorwegen) 21a
Ambtenaar. (Gemeente) 31a
Ambtenaar. (Kroondomein) 18d
Ambtenaar. (K. N. Met. Instituut) 29o
Ambtenaar. (Topographische inr.) 29i
Ambtenaar. (Openbaar Ministerie) 29c
Ambtenaar. (Kabinet der Koningin) 29a
 

Image 01_0289b, Appendix I, p. III 
Top  I, p. II  p. IV  Bottom
 
III
 
VOORGEKOMEN BEROEPEN. BEDRIJVEN OF TAKKEN VAN DIENST WAARTOE DE BEROEPEN BEHOOREN. KLASSEN EN ONDERRUBRIEKEN WAARTOE DE BEROEPEN ZIJN GEBRACHT.
Ambtenaar. (Secretarie thesaurie enz. der Koningin) 27
Ambtenaar. (Dep. Alg. Bestuur) 29a
Amerik. artikelen. (Handel) 20h
Ammoniak. (Fabrikanten) 5a
Analiseur. (Gist. en Spiritusfabr.) 17n
Ankervisscher. (Zeevisscherij) 19a
Ankerzetter. (Scheepvaart) 21c
Antieksnijder. (Meubelfabr.) 6a
Antiekreparateur. (Schilderkunst) 8b
Antiquair. (Kunsthandel) 20f
Antiquair. (Boekhandel) 20e
Antiquiteiten. (Handel) 20f
Antistole. (Handel) 20a
Apotheker. (Chem. nijverheid) 5a
Apothekers- benoodigdheden. (Handel) 20h
Appeldrager. (Siroopfabr.) 17d
Appelgelei. (Fabrikanten) 17g
Appreteerder. (Apreteerderij) 15d
Appreteerder. (Bleekerij) 15d
Appreteerder. (Gist- en spiritusfabr.) 17n
Appreteerder. (Papier-en cartonbew.) 14b
Appretuurkoker. (Bleekerij) 15d
Appretuurkoker. (Bontweverij) 15c
Arbeider. (Boschbouw) 18d
Arbeider koekenkamer. (Kaarsenfabr.) 5b
Arbeider rageerkamer. (Kaarsenfabr.) 5b
Arbeider telegrafist. (Spoorwegen) 21a
Arbeider trommel. (Fabr. kat. goed) 15c
Archivaris. (Vrije beroepen) 24l
Architect. (Bouwvak) 4a
Architect. (Godshuizen) 26
Armbezoeker. (Armwezen gem. dienst) 31g
Armmeester. (Gemeentedienst) 31g
Armvader. (Verpleging) 26
Armverzorger. (Burg. Armbestuur) 31g
Armvoogd. (Gemeentedienst) 31g
Asbestartikelen. (Handel) 20h
Asch. (Handel) 20a
Aschbrander. (Glasbranderij) 1e
Aschdrager. (Glasfabr.) 1e
Aschkarlieden. (Openbare reiniging) 4d
Aschzifter. (Glasfabr.) 1e
Asphalt. (Fabricage) 5a
Asphalt. (Handel) 20a
Asphalteur. (Bouwvak) 4a
Asphaltlinnen. (Fabricage) 14b
Asphaltpapier. (Fabricage) 14b
Kolom 2
Asphaltpekker. (Bouwvak) 4a
Aspirant muntgezel. (Rijksmunt) 29k
Assendraaier. (Machinefabr.) 12a
Assensmeerder. (Katoenfabr.) 15c
Assistent. (Bevolkingsbureau) 31a
Assistent. (Mass. en heilgymn.) 24s
Assistent. (Museum kunstnijverh.) 24l
Assistent. (Post en telegrafie) 21e
Assistent. (Rijkslandb. proefstat.) 29o
Assistent buitendienst. (Spoorwegen) 21a
Assuradeur. (Levens- en ongelukken verzekering) 23a
Assuradeur. (Zieken- en begrafenisfondsen) 23b
Assuradeur. (Brandassurantie) 23c
Assuradeur. (Andere verzekeringen) 23d
Auditeur-militair. (Rechtswezen) 29c
Augurken. (Handel) 20c
Augurkenzouter. (Fabr. van verduurz. levensmiddelen) 17g
Automaten. (Handel) 20h
Azijn. (Fabricage) 17o
Azijn. (Handel) 20c
B.
Top
 
Baalmaker. (Katoenenfabr.) 15c
Baanwachter. (Spoorwegen) 21a
Baanwerker. (Brikkettenfabr.) 10b
Baanwerker. (Spoorwegen) 21a
Baander. (Touwslagerij) 15f
Baanspinner. (Garenspinnerij) 15f
Babbelaar. (Fabr. van ouwels) 17b
Bacteoroloog. (Vrije beroepen) 24m
Baden. (Pachters van godsdienstige) 33c
Badhouder. (Reiniging) 7c
Badknecht. (Reiniging) 7c
Badmeester. (Reiniging) 7c
Badtoestellen. (Handel) 20d
Badvrouwen. (Reiniging) 7c
Bagagemeester. (Tramwegen) 21a
Baggerman. (Veenderij) 10c
Baggerman. (Reiniging) 4d
Baggerman. (Steenfabr.) 1c
Baggerman. (Groenteteelt) 18c
Baggermolenaar. (Reiniging) 4d
Bakboener. (Gist- en spiritusfabr.) 17n
Bakenmeester. (Loodswezen) 29m
Baker. (Verpleging) 26
 

Image 01_0290a, Appendix I, p. IV 
Top  p. III  p. V  Bottom
 
IV
 
VOORGEKOMEN BEROEPEN. BEDRIJVEN OF TAKKEN VAN DIENST WAARTOE DE BEROEPEN BEHOOREN. KLASSEN EN ONDERRUBRIEKEN WAARTOE DE BEROEPEN ZIJN GEBRACHT.
Bakjongen. (Papier- en cartonbewerking) 14b
Bakkenafdraaier. (Aardewerkfabr.) 1d
Bakkenmaker. (Pannenfabr.) 1c
Bakkenmaker. (Aardwerkfabr.) 1d
Bakkenruimer. (Suikerfabr.) 17c
Bakkenschipper. (Ballast Mij.) 21c
Bakkenschrapper. (Steenfabr.) 1c
Bakkensopper. (Steenfabr.) 1c
Bakkenspoelster. (Steenfabr.) 1c
Bakkenvormer. (Aardewerkfabr.) 1d
Bakkenvuller. (Aardewerkfabr.) 1d
Bakker. (Cacaofabr.) 17e
Bakmaker. (Cementfabr.) 1b
Bakrijder. (Steenfabr.) 1c
Bakschipper. (Openb. werken) 4c
Bakster. (Biscuitfabr) 17b
Bakkersplaten. (Fabricage) 11b
Bakkerswaren. (Handel) 20c
Balansenmaker. (Fabr. van balansen) 12d
Balansenscherper. (Fabr. van balansen) 12d
Balen. (Handel) 20h
Baleinen. (Handel) 20b
Baleinenmaakster. (Corsettenfabricage) 7a
Baleinsnijder. (Baleinsnijderij) 6c
Balkentreder. (Kerkelijke dienst) 33c
Ballast. (Handel) 20a
Ballastschikker. (Zeevaart) 21c
Ballenkoker. (Fabr. van babbelaars) 17b
Balletjesmaker. (Suikerbakkerij) 17b
Ballonnen waschster. (Electrische gloeilampenfabr.) 12b
Balsem. (Handel) 20h
Bamboesbewerker. (Vogelkooifabr.) 6a
Band. (Fabricage) 15e
Band. (Handel) 20b
Bandenmaker. (Rijwielfabr.) 12c
Bandenschrapper. (Hoepelmakerij) 6a
Bandenvouwer. (Capsulenfabr.) 11b
Bandsnijder. (Hoepelmakerij) 6a
Bandsnijder. (Landbouw) 18d
Bandwever. (Bandfabr.) 15e
Bandzager. (Borstelfabr.) 6b
Bankpersoneel. (Bankwezen) 22
Banketbakker. (Koekbakkerij) 17b
Banketbakkersbenoodigdheden. (Handel) 20c
Bankier. (Bankwezen) 22
Bankjongen. (Capsulenfabr.) 11b
Kolom 2
Banken van leening personeel. (Bankwezen) 22
Bankwerker. (Vloertegelfabr.) 1c
Bankwerker. (Borstelfabr.) 6b
Bankwerker. (Hoeden- en militaire equipementsttfabr.) 7a
Bankwerker. (Machinefabr.) 12b
Bankwerker. (Korenmolen of Meelfabrieken) 17a
Bankwerker. (Broodbakkerijen) 17b
Barbier. (Reiniging) 7c
Basculen. (Fabricage) 12d
Bassindrager. (Raffinaderijen) 17c
Baster. (Wollenstoffenfabr.) 15c
Batser. (Jutefabricage) 15c
Battikster. (Fraaie handw.) 8d
Bazarhouder. (Handel in and. waren) 20h
Bedden. (Handel) 20d
Beddenmaker. (Beddenfabr.) 7b
Beddenverhuurder. (Handel in voorwerpen van woning) 20d
Bedveeren. (Fabricage) 7b
Bedveeren. (Handel) 20d
Beelden. (Handel) 20f
Beeldengieter. (IJzergieterij) 11b
Beeldengieter. (Kunstnijverheid) 8e
Beeldhouwer. (Meubelmakerij) 6a
Beeldhouwer. (Kunstnijverheid) 8a
Beeldhouwer. (Artisten) 24f
Beeldhouwer. (Kerkelijke kunst) 8a
Beeldhouwer. (Polychromeur) 8b
Beenbrander. (Fabr. van beenzwart) 5d
Beenstamper. (Fabr. van beenzwart) 5d
Beenhakker. (Vleeschhouwerij) 17h
Beenolie. (Fabricage) 5b
Beenzwart. (Fabricage) 5d
Beenzwartbrander. (Siroopfabr.) 17d
Beenzwartbrander. (Raffinaderijen) 17c
Beestensnijder. (Kerkelijke dienst) 33c
Beetwortel. (Handel) 20a
Beetwortelsuiker. (Fabricage) 17c
Bewaarder. (Begrafeniswezen) 21i
Bedienaar. (Begrafenissen) 21i
Begrafenisfondsen personeel. (Verzekering) 23b
Behanger. (Bouwvak) 4b
Behanger. (Meubelfabricage) 6a
Behangersartikelen. (Handel) 20d
Behangerslinnen. (Fabricage) 15c
 

Image 01_0290b, Appendix I, p. V 
Top  p. IV  Appendix I, p. VI  Bottom
 
V
 
VOORGEKOMEN BEROEPEN. BEDRIJVEN OF TAKKEN VAN DIENST WAARTOE DE BEROEPEN BEHOOREN. KLASSEN EN ONDERRUBRIEKEN WAARTOE DE BEROEPEN ZIJN GEBRACHT.
Behangseldrukker. (Fabr. v. behangselp.) 14b
Behangselpapier. (Fabrikanten) 14b
Behangselpapier. (Handel) 20d
Beignetsbakker. (Fabr. van voedingsm.) 17b
Beitelslijper. (Houtschaverij) 6a
Bekleeder. (Metaal Ind.) 11b
Bekleeder. (Margarinefabriek) 17l
Beleenkantoorhouder. (Bankwezen) 22
Berenleider. (Publieke vermakelijkheden) 24k
Bergingmaatschappij personeel. (Zeevaart) 21c
Beschuitbakker. (Fabr. van voedingsm.) 17b
Beschuit. (Fabrikanten) 17b
Beschuitverpakker. (Broodbakkerij) 17b
Beschuit. (Handel) 20c
Beslagkoker. (Gist- en Spiritusfabr.) 17n
Bestelhuishouder. (Expeditie) 21f
Bestelhuishouder. (Spoorwegen) 21a
Bestelkantoorhouder. (Expeditie) 21f
Besteller. (Spoorwegen) 21a
Besteller. (Wasch- en strijkinr.) 7c
Besteller. (Binnenscheepsvaart) 21d
Besteller. (Expeditie) 21f
Besteller. (Graanhandel) 20c
Besteller. (Boekhandel) 20e
Betaalmeester. (Staatsdienst) 29k
Betonwerker. (Openb. werken) 4c
Betrekker. (Klompenmakerij) 6a
Beugvisscher. (Zeevisscherij) 19a
Beukenbastbewerker. (Touwbaanderij of slagerij) 15f
Beuker. (Garenspinnerij) 15b
Beurtschipper. (Binnenvaart) 21d
Beurtveren personeel. (Binnenvaart) 21d
Beursknecht. (Gemeentel. dienst) 31g
Bevolkingsagent. (Gemeentel. dienst) 31a
Bewaarder. (Goederen) 21k
Bewaardsman. (Veehouderij) 18b
Bewaarschoolhouderes. (Onderwijs) 25
Bezembinder. (Bezemfabr.) 6b
Bezemmaker. (Bezemfabr.) 6b
Bezemrijs. (Handel) 20a
Bezems. (Handel) 20d
Bedrijfvoerder. (Steenkolenmijn) 10b
Bezetster. (Tricotfabr.) 15c
Bibliothecaris. (Vrije beroepen) 24l
Bieler. (Bleekerij v. stukg.) 15d
Bieler. (Meelfabrieken) 17a
Kolom 2
Bier. (Handel) 20c
Bierbottelaar. (Handel) 20c
Bierbrouwer. (Bierfabr.) 17o
Biervleier. (Bierfabr.) 17o
Bierhuishouder. (Verkeer) 21g
Bierrijder. (Bierfabr.) 17o
Bietenweger. (Landbouw) 18a
Biezen. (Handel) 20a
Bijouteriewerker. (Goudsmederij) 11a
Bilardjongen. (Verkeer) 21g
Biljardmaker. (Biljardfabr.) 6a
Biljetteermeester. (Gemeentel. dienst) 31g
Binder. (Borstelfabr.) 6b
Bindrotting. (Handel) 20a
Bindster. (Stroohulzenfabr.) 6b
Binster. (Fabr. v. band) 15e
Binnenmeiden. (Verpleging) 26
Binnenmoeder. (Oude mannen- en vrouwenhuizen) 26
Binnenmoeder. (Werkinrichtingen) 26
Binnenvader. (Oude mannen- en vrouwenhuizen) 26
Binnenvader. (Werkinrichtingen) 26
Binnenwerker. (Bleekerij v. stulg.) 15d
Biscuitdraagster. (Aardewerkfabr.) 1d
Biscuitschilder. (Aardewerkfabr.) 1d
Bisschoppen. (Kerkel. gezindte) 33a
Bitter. (Handel) 20c
Blaasbalgen. (Fabricage) 9b
Blaasbalgtreder. (Kerkel. dienst) 33c
Bladenopbrenger. (Steenfabr.) 1c
Bladslager. (Pannenfabr.) 1c
Bladstrijker. (Pannenfabr.) 1c
Bladzoeker. (Capsulenfabr.) 11b
Blauwsel. (Fabrikanten) 5d
Blauwsel. (Handel) 20a
Blauwselzever. (Blauwselfabr.) 5d
Blauwmaker. (Draadnagels en spijkerfabr.) 11b
Blauwverver. (Sajetfabr.) 15b
Blauwverver. (Ververij) 15d
Bleeker. (Fabr. v. linnen en koenengoederen) 15d
Bleeker. (Katoenspinnerij) 15b
Bleeker. (Waskaarsenfabr.) 5b
Bleekersartikelen. (Handel) 20a
Blik. (Handel) 20a
Blikkenmeid. (Fabr. van verduurzaamde levensmidd.) 17g
 
Top  p. IV  Appendix I, p. VI