Image 01_0297d, Appendix I, p. XXI 
Appendix I, p. XX  p. XXII  Bottom
 
A B C D E F G H I J K L
M N O P R S T U V W IJ Z
 
XXI
 
VOORGEKOMEN BEROEPEN. BEDRIJVEN OF TAKKEN VAN DIENST WAARTOE DE BEROEPEN BEHOOREN. KLASSEN EN ONDERRUBRIEKEN WAARTOE DE BEROEPEN ZIJN GEBRACHT.
Kanstrandeninslaander. (Papierwarenfabr.) 14b
Katoen. (Handel) 20b
Katoen. (Frabricage) 15c
Katoenafval. (Frabricage) 15c
Katoenafvalbewerker. (Katoenspinnerij) 15b
Katoenbleeker. (Bleekerij) 15d
Katoendrukker. (Katoendrukkerij) 16d
Katoenmenger. (Fabr. v. schietkatoen) 5c
Katoenreiniger. (Katoenspinnerij) 15b
Katoensterker. (Katoensterkerij) 15d
Katoenstrijkster. (Chem. Wasscherij) 7c
Katoenuitzoeker. (Fabr. van kantoenengarens) 15b
Katoenverver. (Katoenververij) 15d
Katoenvouwer. (Katoenenfabr.) 15c
Katoenwasscher. (Appreteerderij) 15d
Katoenwever. (Fabr. van katoen) 15c
Katoenzuiveraar. (Fabr. v. schietkatoen en nitroglycerine) 5c
Keerder. (Cartonfabr.) 14a
Keetknecht. (Bouwvak) 4a
Kegeljongen. (Hotelwezen) 21g
Keienlegger. (Openbare werken) 4c
Keier. (Gasfabr.) 1e
Kelderkisten. (Fabrikanten) 6a
Kelderknecht. (Wijnhandel) 20c
Kellnerin. (Hotelwezen) 21g
Kellner. (Hotelwezen) 21g
Kerfsnijder. (Houtbewerking) 6a
Kerkelijke kunst. (Fabricage) 8e
Kerkknecht. (Kerkelijke dienst) 33c
Kerkornamenten. (Fabricage) 8e
Kerkornamenten. (Handel) 20f
Kerkschilder. (Kunstnijverheid) 8b
Kermisreiziger. (Vrije beroepen) 24k
Kernmaker. (IJzerindustrie) 11l
Kernmaker (Machinefabr.) (IJzerindustrie) 12a
Ketelbaas. (Branderij) 17n
Ketelbekleeder. (Machinefabr.) 12a
Ketelbikker. (Manchinefabr.) 12a
Ketelbikker. (Gist- en spiritusfabr.) 17n
Ketelbikker. (Petroleumhandel) 20d
Ketelboeter. (Koperslagerij) 11b
Keteljongen. (Zeevaart) 21c
Keteljongen. (Papierfabr.) 14a
Ketelmaker. (Machinefabr.) 12a
Ketelman. (Pannenfabr.) 1c
Ketelmonturen. (Handel) 20h
Ketelpoetser. (Papierfabr.) 14a
Kolom 2
Ketelschoonmaker. (Cartonfabr.) 14a
Ketelslooper. (Handel) 20a
Ketelstoker. (Zwavelzuurfabr.) 5a
Ketelstopper. (Papierfabr.) 14a
Ketelvuller. (Papierfabr.) 14a
Ketteler. (Tricotfabr.) 15c
Kettingbereider. (Sterkerij) 15d
Kettingmaker. (Goud- en zilverfabr.) 11a
Kettingmaker. (Fabr. van katoen) 15c
Kettingscheerder. (Katoenspinnerij) 15b
Kettingscheerder. (Fabr. van katoen) 15c
Keukenafval. (Handel) 20c
Keukenknecht. (Huiselijke dienst). 27
Keukenmeid. (Huiselijke dienst). 27
Keurster. (Wasch- en strijkinr.) 7c
Keurster. (Stoffenververij) 7c
Keuterboer. (Landbouw) 18a
Keurmeester. (Rijksdienst) 29o
Keurmeester. (Gemeente dienst) 31g
Kiezelgraver. (Giezelgraverij) 1a
Kilbaas. (Waterschapsdienst) 32
Kioskondernemer. (Boekhandel) 20e
Kioskjuffrouw. (Boekhandel) 20e
Kinabast. (Handel) 20a
Kinderjuffrouw. (Huiselijke dienst) 27
Kindermeid. (Huiselijke dienst) 27
Kippen. (Handel) 20g
Kisten. (Handel) 20h
Kistenafstrijker. (Suikerfabr.) 17c
Kistenbekleeder. (Suikerfabr.) 17c
Kistenbrander. (Jeneverstokerij) 17n
Kistenkeerder. (Sigarenfabr.) 17g
Kistenkeerder. (Zuivelfabr.) 17k
Kistenmaker. (Kistenmakerij) 6a
Kistenplakker. (Cartonfabr.) 14a
Kistenspijkeraar. (Pakkistenfabr.) 6a
Kistenteller. (Sigarenfabr.) 17g
Kistjesplakker. (Tabaksfabr.) 17g
Kistjesman. (Bierhandel) 20c
Kistjesvuller. (Sigarenfabr.) 17g
Klaarmaker. (Aardewerkfabr.) 1d
Klaarmaker. (Stoelenfabr.) 6a
Klaarmaker. (Pakkistenfabr.) 6a
Klander. (Wasch- en strijkinr.) 7c
Klapperdrukker. (Boekdrukkerij) 8a
Klapperman. (Vrije beroepen) 24s
Klateersel. (Handel) 20a
Kleedenhersteller. (Tapijtweverij) 15c
Kleedenmaakster. (Tapijtweverij) 15c
 

Image 01_0298a, Appendix I, p. XXII 
Top  p. XXI  p. XXIII  Bottom
 
XXII
 
VOORGEKOMEN BEROEPEN. BEDRIJVEN OF TAKKEN VAN DIENST WAARTOE DE BEROEPEN BEHOOREN. KLASSEN EN ONDERRUBRIEKEN WAARTOE DE BEROEPEN ZIJN GEBRACHT.
Kleederkoker. (Wasch- en strijkinr.) 7c
Kleedjesmaker. (Tapijtweverij) 15c
Kleerenhandelaar. (Handel in kleeding) 20b
Kleermaker. (Kleermakerij) 7a
Kleedermakersfournituren. (Handel) 20b
Kleiaanvoerder. (Steenfabr.) 1c
Kleiarbeider. (Pijpenfabr.) 1d
Kleigraver. (Steenfabr.) 1c
Kleikneder. (Pannenfabr.) 1c
Kleilader. (Steenfabr.) 1c
Kleimaalder. (Pijpenfabr.) 1d
Kleimaker. (Pannenfabr.) 1c
Kleimolenaar. (Pannenfabr.) 1c
Kleinmaler. (Papierfabr.) 14a
Kleivaarder. (Steenfabr.) 1c
Kleivaarder. (Buizenfabr.) 1c
Kleiwerker. (Buizenfabr.) 1c
Kleiwerker. (Pannenfabr.) 1c
Kleinwerker. (Kuiperij) 6a
Klepperman. (Gemeentelijke dienst) 31a
Kleurster. (Capsulenfabr.) 11b
Kleurder. (Houtbew.) 6a
Kleurder. (Margarinefabr.) 17l
Kleurenzoeker. (Tapijtweverij) 15c
Kleurmaker. (Katoen drukkerij) 15d
Kleurstoffen. (Fabricage) 5d
Kleurstoker. (Caramelfabr.) 17b
Klinker. (Machinefabr.) 12a
Klinker. (Scheepsbouw) 13a
Klinknagelmaker. (Fabr. v. klinknagels) 11b
Klinknageldrukker. (Fabr. v. klinknagels) 11b
Klinkboutenmaker. (Fabr. van bouten) 11b
Klokken. (Handel) 20a
Klokken. (Fabricage) 12d
Klokkenmaker. (Helmhoedenfabr.) 7a
Klokkenschilder. (Kunstnijverheid) 8b
Klokkenschoonmaker. (Fabr. van klokken) 12d
Klompen. (Handel) 20b
Klompenmaker. (Fabr. van klompen) 6a
Klompenverver. (Fabr. van klompen) 6a
Kloosterbroeder (zonder beroep). (Kerkelijke dienst) 33c
Kloover. (Zeevisscherij) 19a
Kloosterzuster (zonder beroep). (Kerkelijke dienst) 33c
Klossendrager. (Fabr. van katoen) 15c
Klossendrager. (Jutefabr.) 15c
Klossenmaakster. (Fabr. van katoen) 15c
Kolom 2
Klossenopzetter. (Sujetfabr.) 15b
Klossensnijder. (Bontweverij) 15c
Klossenspoeler. (Fabr. van katoen) 15c
Klossenspoeler. (Bontweverij) 15c
Klosjesspoeler. (Tapijtweverij) 15c
Klossenwindster. (Kaarsenfabr.) 5b
Kluitschrapper. (Glas- en spiegelfabr.) 1e
Kluwenster. (Papierfabr.) 14a
Kluwenwindster. (Sajetfabr.) 15b
Knapin. (Marktwezen) 21h
Kneder. (Margarinefabr.) 17l
Kneder. (Schoensmeerfabr.) 5a
Kniepensteker. (Papierfabr.) 14a
Knipper. (Borstelfabr.) 6b
Knipper. (Stroohulzenfabr.) 6b
Knipper. (Confectievak) 7a
Knipper. (Blikindustrie) 11b
Knipper. (Leestklaar schoenwerk) 9b
Knipper. (Mantelfabr.) 7a
Knipper. (Parapluiefabr.) 7a
Knipper. (Vertind en geëmaill. ijzer) 11b
Knipper. (Tapijtweverij) 15c
Knipper. (Tricotfabr.) 15c
Knipper. (Katoendrukkerij) 15d
Knipper. (Suikerfabr.) 17c
Knoopen. (Fabricage) 6c
Knoopen. (Fabricage) 11b
Knoopen. (Handel) 20b
Knoopenbrander. (Fabr. van knoopen) 6c
Knoopenmaker. (Fabr. van knoopen) 6c
Knoopenmaakster. (Passementfabr.) 15e
Knoopenopnaaister. (Fabr. van knoopen) 6c
Knoopenzetster. (Schoenfabr.) 9b
Knoopster. (Stroohulzenfabr.) 6b
Knoopster. (Tapijtweverij) 15c
Knoopster. (Zijden nettenfabr.) 15f
Knotenvanger. (Cartonfabr.) 14a
Knottenmaker. (Sajetfabr.) 15b
Koeherder. (Veehouderij) 18b
Koejongen. (Veehouderij) 18b
Koek. (Fabricage) 17b
Koek. (Handel) 20c
Koekbakker. (Koekbakkerij) 17b
Koekenbakker. (Olieslagerij) 5b
Koekenbreker. (Olieslagerij) 5b
Koekendrager. (Olieslagerij) 5b
Koekenslager. (Olieslagerij) 5b
 

Image 01_0298b, Appendix I, p. XXIII 
Top  p. XXII  p. XXIV  Bottom
 
XXIII
 
VOORGEKOMEN BEROEPEN. BEDRIJVEN OF TAKKEN VAN DIENST WAARTOE DE BEROEPEN BEHOOREN. KLASSEN EN ONDERRUBRIEKEN WAARTOE DE BEROEPEN ZIJN GEBRACHT.
Koekinmaker. (Kaarsenfabr.) 5b
Koekjongen. (Olieslagerij) 5b
Koekmaker. (Olieslagerij) 5b
Koekperser. (Olieslagerij) 5b
Koekrijder. (Olieslagerij) 5b
Koeksnijder. (Olieslagerij) 5b
Koektrekker. (Olieslagerij) 5b
Koekvormer. (Aardewerkfabr.) 1d
Koekvormer. (Glasfabr.) 1e
Koekzager. (Olieslagerij) 5b
Koekendrager. (Papierfabr.) 14a
Koemelker. (Veehouderij) 18b
Koester. (Papierfabr.) 14a
Koetsier. (Stalhouderij) 21b
Koewachter. (Veehouderij) 18b
Koffermaker. (Koffermakerij) 6a
Koffie. (Handel) 20c
Koffie (gezette). (Verkoop) 21g
Koffiebrander. (Koffiebranderij) 17f
Koffieboonenzoekster. (Koffiehandel) 20c
Koffiehuishouder. (Hotelwezen) 21g
Koffiehuisbenoodigdheden. (Handel) 20h
Koffiejongen. (Kuiperij) 6a
Koffiejongen. (Zeevisscherij) 19a
Koffiemolens. (Fabrikanten) 12d
Koffiemolenscherper. (Fabr. v.koffiemolens) 12d
Koffiepeller. (Koffiepellerij) 17f
Koffiesorteerder. (Koffiepellerij) 17f
Koffieverleester (pikster) (Koffiebranderij) 17f
Kogelsmid. (IJzerindustrie) 11b
Koker. (Asphaltfabr.) 5a
Koker. (Lakfabr.) 5b
Koker. (Kaarsenfabr.) 5b
Koker. (Scheepsbouw) 13a
Koker. (Bleekerij van stukg.) 15d
Koker. (Kandijfabr.) 17c
Koker. (Siroopfabr.) 17d
Koker. (Appelengeleifabr.) 17g
Koker. (Distilleerderij) 17n
Kokerpapiersnijder. (Kaarsenfabr.) 5b
Kokerplakster. (Kaarsenfabr.) 5b
Kok. (Fabr. van voedingsmiddelen) 17b
Kolder. (Cartonfabr.) 14a
Kolderganger. (Cartonfabr.) 14a
Koldermeester.. (Papierfabr.) 14a
Koldermulder. (Papierfabr.) 14a
Kolderwerker. (Papierfabr.) 14a
Kolom 2
Kolenaftrekker. (Steenkolenmijn) 10b
Kolenbrander. (Steenkolenmijn) 10b
Kolenbijvaarder. (Aardewerkfabr.) 1d
Kolendrager. (Aardewerkfabr.) 1d
Kolendrager. (Houtzagerij) 6a
Kolenkruier. (Katoenspinnerij) 15b
Kolenlosser. (Aardwerkfabr.) 1d
Kolenlosser. (Cartonfabr.) 14a
Kolenpraeparatrice. (Electrische gloeilampenfabr.) 12b
Kolenrijder. (Cartonfabr.) 14a
Kolenrijder. (Gist- en spiritusfabr.) 17n
Kolenschepper. (Kolenmijn) 10b
Kolentremmer. (Zeevaart) 21c
Kolentremmer. (Zuivelfabr.) 17k
Kolentremmer. (Gist- en spiritusfabr.) 17n
Kolenweger. (Raffinaderijen) 17c
Kolenuitgever. (Electrische gloeilampenfabr.) 12b
Kolenwerker. (Steenkolenmijn) 10b
Kolkruimer. (Reiniging) 4d
Koloniale waren. (Handel) 20c
Kommenmaker. (Aardwerkfabr.) 1d
Konijnen. (Handel) 20g
Konijnenvellen. (Handel) 20b
Kooiman. (Jacht) 19c
Koolaanzetter. (Elect.gloeilamp.fabr.) 12b
Koolafsnijdster. (Elect.gloeilamp.fabr.) 12b
Koolbrandster. (Elect.gloeilamp.fabr.) 12b
Koolinzetter. (Elect.gloeilamp.fabr.) 12b
Koolknapper. (Fabr. van briquetten) 10b
Koolmaker. (Elect.gloeilamp.fabr.) 12b
Koolschaver. (Fabr. van verduurzaamde levensmidd.) 17g
Koolsleper. (Fabr. van briquetten) 10b
Koolteer. (Fabricage) 5a
Koolteerproducten. (Fabricage) 5a
Koolzuur. (Handel) 20a
Kookapparateur. (Siroopfabr.) 17d
Koolbaas. (Cartonfabr.) 14a
Kookster. (Fabr. van voedingsmiddelen) 17b
Kookster. (Fabr. van verduurzaamde levensmidd.) 17g
Kooktoestellen. (Handel) 20a.
Koord. (Fabricage) 15e
Koorddraaier. (Passementfabr.) 15e
Koordslaander. (Touwslagerij) 15f
Koordenwever. (Touwslagerij) 15f
 

Image 01_0299a, Appendix I, p. XXIV 
Top  p. XXIII  p. XXV  Bottom
 
XXIV
 
VOORGEKOMEN BEROEPEN. BEDRIJVEN OF TAKKEN VAN DIENST WAARTOE DE BEROEPEN BEHOOREN. KLASSEN EN ONDERRUBRIEKEN WAARTOE DE BEROEPEN ZIJN GEBRACHT.
Koorzanger. (kerkelijke dienst) 33c
Koper. (Handel) 20a
Koperdraadwerk. (Handel) 20h
Koperdraaier. (Koperdraaierij) 11b
Koperforceur. (Fabr. van machines) 12a
Kopergieter. (Metaalwarenfabr.) 11b
Kopergraveur. (Aardewerkfabr.) 1d
Koperpletter. (Koperpletterij) 11b
Koperslager. (Metaalwarenfabr.) 11b
Kopersmelter. (Kopergieterij) 11b
Kopersteker. (Kopergieterij) 11b
Kopervormer. (IJzersmederij) 11b
Koperwerkmaker. (Fabr. van metaalwaren) 11b
Kopjesdrukker. (Aardwerkfabr.) 1d
Kopjesmaker. (Aardwerkfabr.) 1d
Koptouwhouder. (Heiwerk) 4a
Korder (garnalen) (Zeevisscherij) 19a
Korndrager. (Graanhandel) 20c
Korenmolenaar. (Meelfabr.) 17a
Korenwerker. (Graanhandel) 20c
Korfmaker. (Korfmakerij) 6b
Kortsnijder. (Fabr. van wollen garens) 15b
Koster. (Kerkelijke dienst) 33c
Kostschoolhouder. (Onderwijs) 25
Koudslager. (Fabr. van voedingsmiddelen) 17h
Kousen. (Fabricage) 15c
Kousen. (Handel) 20b
Kousenweefster. (Fabr. van kousen) 15c
Kousjesmaker. (Gasgloeilichtkousenfabr.) 5a
Kraaienkeerder. (Landbouw) 18a
Kraandraaier. ( Waterleiding) 17p
Kraandrijver. (Hydraul. inrichting) 21l
Kraanmachinist. (Spoorwegen) 21a
Kraansluiter. (Waterleiding) 17p
Kraanzagers. (Fabr. van houtwaren) 6a
Krabber. (Leerlooierij) 9a
Krachtmachines. (Fabricage) 12a
Kraker. (Zwavelzuurfabr.) 5a
Kramerijen. (Handel) 20f
Kramers. (Handel) 20a-h
Krammer. (Aardewerk) 1d
Krammer. (Aardewerk) 8e
Krankzinnigenoppasser. (Verpleging) 26
Krasmeester. (Katoenspinnerij) 15b
Kolom 2
Krasmeester. (Sajetfabr.) 15b
Krassenslijper. (Katoenspinnerij) 15b
Krassenslijper. (Sajetfabr.) 15b
Krasser. (Dekenstikkerij) 7b
Krasser. (Katoenspinnerij) 15b
Krasser. (Sajetfabr.) 15b
Krasser. (Jutefabr.) 15c
Krasseur. (MachiNefabr.) 12a
Krentensorteerder. (Broodbakkerij) 17b
Kribwerker. (Openbare werken) 4c
Kruiden. (Handel) 20h
Kruidenteeler. (Tuinbouw) l8c
Kruidenzoeker. (Vrije beroepen) 24m
Kruidenierswaren. (Handel) 20c
Kruier. (Steenfabr.) lc
Kruier. (Kolenmijn) 10b
Kruier. (Katoenspinnerij) 15b
Kruier. (Katoenfabr.) 15c
Kruier. (Zuivelfabr.) 17k
Kruier. (Spoorwegen) 21a
Kruier. (Expeditie) 21f
Kruitwerker. (Buskruitfabr.) 5c
Krukkenmaker. (Fabr. v. houtwaren) 6a
Krukkenzager. (Fabr. v. houtwaren) 6a
Krulletjeslegster. (Electr. gloeilampenfabriek) 12b
Krulster. (Vermicellifabr.) 17b
Krijt. (Fabricage) 1b
Krijt. (Handel) 20d
Krijtmaler. (Fabr. van krijt) 1b
Krijtmaalder. (Olie- en stopverfmakerij) 5b
Kuilruimer. (Reiniging) 4d
Kuiper. (Kuiperij) 6a
Kuipspitter. (Pannenfabr.) 1c
Kunstwol. (Fabricage) 15c
Kurken. (Fabricage) 6b
Kurken. (Handel) 20h
Kurker. (Distilleerderij) 17n
Kurkmaalder. (Linoleumfabr.) 9c
Kurkensnijder. (Fabr. van kurk) 6b
Kunstbloemen. (Fabricage) 8a
Kunstbloemen. (Handel) 20b
Kunstboter. (Fabricage) 17l
Kunstboter. (Handel) 20c
Kunstdiamant. (Handel) 20f
Kunstdraaier. (Kammen- en pijpenfabr.) 6c
Kunsthaarwerk. (Fabricage) 7a
 

Image 01_0299b, Appendix I, p. XXV 
Top  p. XXIV  Appendix I, p. XXVI  Bottom
 
XXV
 
VOORGEKOMEN BEROEPEN. BEDRIJVEN OF TAKKEN VAN DIENST WAARTOE DE BEROEPEN BEHOOREN. KLASSEN EN ONDERRUBRIEKEN WAARTOE DE BEROEPEN ZIJN GEBRACHT.
Kunsthaarwerk. (Fabricage) 8e
Kunsthandelaar. (Boekhandel) 20e
Kunstlakker. (Kunstnijverheid) 8b
Kunstmest. (Fabricage) 5d
Kunstmest. (Handel) 20a
Kunstrijder. (Vrije beroepen) 24k
Kunstschilder. (Vrije beroepen) 24f
Kunstschildersbenoodigdheden. (Handel) 20e
Kunststeen. (Fabricage) 1c
Kunsttanden. (Fabricage) 12d
Kunsttandzetter. (Fabr. v. kunsttanden) 12d
Kunstwijn. (Fabricage) 17m
Kunstijs. (Fabricage) 17o
Kwakzalver (in kruiden) (Vrije beroepen) 24s
Kwartiermeester. (Zeevaart) 21c
Kwastenmaker. (Borstelfabr.) 6b
Kwastjesmaakster. (Passementfabr.) 15e
Kweersijder. (Kartonfabr.) 14b
L.
Top
 
Laadknecht. (Meelfabr.) l7a
Laarzenstikster. (Schoenenfabr.) 9b
Labelmaakster. (Boekdrukkerij) 3a
Lader. (Binnenvaart) 21d
Lader. (Zeevaart) 21c
Ladingmeester. (Spoorwegen) 21a
Ladingmeester. (Binnenvaart) 21d
Ladingmeester. (Zeevaart) 21c
Lak. (Fabricage) 5b
Laken. (Fabricage) 15c
Laken. (Handel) 20b
Lakenpluister. (Appreteerderij) 15d
Lakenscheerster. (Appreteerderij) 15d
Lakenverver. (Wolververij) 15d
Lakenwever. (Fabr.v.wollen stoffen) 15c
Lakker. (Linoleumfabr.) 9c
Lakker. (Fabr. v. ijzerenmeubels) 11b
Lakmoes. (Fabrikanten) 5d
Lakstoker. (Lakfabr.) 5b
Lakstoker. (Olie- en stopverfmakerij) 5b
Lakstoker. (Blikindustrie) 11b
Lakvormer. (Lakfabr.) 5b
Lakwerk. (Fabricage) 6a
Lampen. (Fabricage) 12d
Lampen. (Handel) 20d
Kolom 2
Lampengipster. (Electrische gloeilampenfabr.) 12b
Lampenist. (Spoorwegen) 21a
Lampenist. (Zeevaart) 21c
Lampenkapdrukker. (Steendrukkerij) 3b
Lampenkatoen. (Fabricage) 15c
Lampenkatoen. (Handel) 20d
Lampenpakster. (Electrische gloeilampenfabr.) 12b
Lampenpoetster. (Electrische gloeilampenfabr.) 12b
Lampenrozenmaker. (Fabr. v. papierwaren) 14b
Lampenmatteerster. (Electrische gloeilampenfabr.) 12b
Landbouwer. (Landbouw) 18a
Landbouwgereedschappen. (Handel) 20h
Landbouwkundige. (Aardappelmeelfabr.) 17d
Landbouwkundige. (Vrije beroepen) 24m
Landbouwleeraar. (Staatsdienst) 29f
Landbouwproducten. (Handel) 20c
Landbouwwerktuigen. (Fabricage) 12a
Landbouwwerktuigen. (Verhuurders) 20h
Landmeter. (Rijksdienst) 29k
Landmeter. (Particulier) 24e
Lantaarnopsteker. (Gasfabricage) 16a
Lantaarnopsteker. (Gemeente dienst) 31g
Lattendroger. (Houtzagerij) 6a
Lattenlegger. (Turfstrooiselfabr.) l0c
Lattenzager. (Turfstrooiselfabr.) l0c
Lattenzager. (Houthandel) 20a
Lebber. (Vleeschhouwerij) 17h
Lector. (Rijksuniversiteit) 29f
Leder. (Handel) 20a
Lederconserveerings- artikelen. (Handel) 20h
Lederwaren. (Fabricage) 9b
Lederwaren. (Handel) 20h
Leedaanzegger. (Begrafeniswezen) 21i
Leem. (Handel) 20a
Leembeslager. (Steenfabr.) 1c
Leemdelver. (Steenfabr.) lc
Leemgraver. (Steenfabr.) lc
Leemkruier. (Steenfabr.) lc
Leemvormer. (IJzerindustrie) 11b
Leemzand. (Handel) 20a
Leeraren (privaat). (Onderwijs) 25
Leeraren (privaat). (Bijzondere school) 25
Leeraren (privaat). (Staatsonderwijs) 29f
Leeraren (privaat). (Gemeente onderwijs) 31e
 
Top  p. XXIV  Apendix I, p. XXVI